Kansainvälinen muotoiluekosysteemi

Design Union buustaa muotoiluosaamisen hyödyntämistä niin liike-elämässä kuin koulutuksessa sekä kansallisella tasolla että kansainvälisen yhteistyön voimin. Toimintaa ja verkostoa laajennetaan entisestään Itä- Suomessa syksyllä käynnistyvällä projektilla, johon nyt haetaan mukaan muotoilijoita ja muotoiluosaamisen hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä!

DU

Design Unionin toimiviksi havaittuja toimintamalleja lähdetään syksyllä levittämään laajemmin koko Itä-Suomen kattavalla projektilla, jossa toimintamallia jalostetaan seuraavalle tasolle ja viedään muotoiluosaamista yrityksiin. Lisäksi mallin jalostamista entistä kansainvälisempään suuntaan jatketaan edelleen yhteistyökumppaneiden kanssa Skotlannissa, Saksassa, Italiassa ja Kiinassa.

Kun yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilijakoulutuksen kanssa päättyi vuoden 2014 loppuun, tuli Kuopion Rouvasväenyhdistys suuren muutoksen eteen. Ammattiin valmistavan kouluttajan tilalle täytyi lähteä hahmottamaan uutta positiota.

Yhteisen kehittämisen tuloksena syntyi uusi, ainutlaatuinen positio sekä täysin uutta liiketoimintaa. KRY:n toiminta kattaa edelleen entisen käsityökoulun, nykyisen Muotoiluakatemian kaikille avoimet taiteen perusopinnot. Tämän lisäksi rakennettiin kansainvälinen muotoilun ekosysteemi Design Union; muotoiluosaamisen kehittäjä, edistäjä ja kohtaamispaikka, joka auttaa sekä muotoilijoita kaupallistamaan toimintaansa että yrityksiä hyödyntämään muotoilijoita.

Yhteistyömme Design Unionin kanssa alkoi uuden strategian luomisella ja sen pohjalta hahmoteltavalla bisneskonseptilla. Perusteiden linjaamisen jälkeen prosessiin on kuulunut mm. hankesuunnitelman tekeminen ja rahoituksen hakemisessa auttaminen, strategiatyöpajojen liidaaminen sekä uuden toimintamallin kehittäminen yhdessä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa.

Kehitystyön tuloksena on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä asiakkaan kanssa myös kaksi valmennusohjelmaa: muotoilijoiden kaupallista osaamista kehittävä FOB!-valmennus sekä yrityksille suunnattu Design Management. Toiminnan ytimessä on tarjota muotoilijoilla mahdollisuus tulla mukaan kehittämään liiketoimintaansa, yrityksille taas mahdollisuus päästä ketterästi ja kustannustehokkaasti hyödyntämään muotoilua omassa liiketoiminnassaan.

"Muotoilun ja kulttuurin toimijana olemme saaneet upeaa liiketoimintaosaamista kansainväliselle brändille, jonka avulla saamme vietyä osaamista maailmalle. Olemme kauniisti saaneet yhdistettyä liiketoiminnan, kulttuurin ja muotoilun toimivaksi kokonaisuudeksi sydämellisessä yhteistyössä Branden kanssa. Palaute asiakkailta ja sidosryhmiltä meille päin on ollut todella positiivista ja kannustavaa: niin muotoilijat, yritykset kuin asiakkaat ovat todenneet, että Design Union ja FOB! ovat uutta ja tarpeellista alallamme", kertoo toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen Design Unionilta.

Haluatko mukaan syksyllä alkavaan Itä-Suomen projektiin? Ota yhteyttä Design Unionin Merja Tapioon tai Eija Tanninen-Komulaiseen. Mikäli taas yrityksesi strategia tai liiketoimintamalli kaipaa uudistusta, ota yhteyttä Branden Jari Paloseen.